Bar

Michal Hudák

Michal Hudák

Nie je chudák, aj keď si to perfektne zvrtol v závere svojho Dedičstva. Možno by bol, keby sa Ukrajina posunula bližšie k Bratislave. Pretože je „Rusnak“ a základnú aj strednú školu vyštudoval v ukrajinčine. O to obdivuhodnejšie je, že mnohí Slováci by mu mali závidieť slovenčinu. Aj tú v neabstinentskom žargóne. A veľa iných vtipných nápadov do tých našich smiešnych televízorov. Ale to, čo vie s hlasom ako spevák, to by do neho povedal málokto. Takže zdedil viac ako štyri zlatky.